Žarjenje in ostale obdelave

 • Proizvod

 • +

 • Toplotna obdelava

 • +

 • Dodatna storitev

 • =

 • Proizvod *

* toplotno obdelan proizvod z izboljšanimi materialnimi lastnostmi


Toplotne obdelave za dosego specifičnih mikrostrukturnih in mehanskih lastnosti jekel.

Toplotna obdelava

Žarjenje in ostale obdelave

Žarjenje za odpravo napetosti toplotna obdelava za odpravo zaostalih notranjih napetosti

Uporaba

Aplikacije, ki so bile izpostavljene plastični deformaciji: intenzivna mehanska obdelava, varjenje, hladno preoblikovanje, kovanje ali kaljenje in splošne aplikacije, kjer so zahtevane ozke dimenzijske tolerance.

Splošno namenjeno za jekla tako v žarjenem kot v poboljšanem stanju.

Prednosti

Znižanje notranjih napetosti v večjih aplikacijah in orodjih kompleksnih geometrij.

Obdelava nima izrazitega vpliva na spremembo obstoječe mikrostrukture.

Dimenzijska stabilnost dosežena z minimalnim popačenjem.

Tehnične specifikacije

Proizvodi se segrejejo pod evtektoidno temperaturo (Ac1) med 450 – 650°C, s specifičnim segrevalnim in ohlajevalnim segmentom. Temperature so podobne procesu popuščanja.

Žarjenje na mehko visokotemperaturni proces za zagotovitev enakomerne in drobnozrnate mikrostrukture z nizko trdoto

Uporaba

Za orodja pred intenzivnim mehanskim obdelovanjem ali preoblikovanjem, za ulitke ter za splošno drobnozrnato in homogeno strukturo za dosego mehke obdelovalnosti materialov.

Prednosti

Izboljšana obdelovalnost, izotropija, električne lastnosti. Povečana duktilnost in odprava zaostalih napetosti.

Tehnične specifikacije

Podevtektoidna in nadevtektoidna jekla so visokotemperaturno žarjena nad Ac3 in Ac1 premensko linijo z ustreznim držanjem na temperaturi. Ohlajevanje je počasno za dosego mehkega perlita.

Normalizacija visokotemperaturni proces za dosego enakomerne in drobnozrnate strukture s perlitno mikrostrukturo

Uporaba

Orodja po mehanski obdelavi, varjenju, hladnem preoblikovanju, kovanju, ali po plastični deformaciji, za sprostitev notranjih napetosti in za dosego homogene in drobnozrnate strukture. Normalizacija je v osnovi namenjena ogljikovimi in nizkolegiranim jeklom.

Prednosti

Odprava notranjih napetosti za povečevanje dimenzijske stabilnosti.

Izboljšana obdelovalnost, duktilnost in žilavost.

Odprava dendritne segregacije in izboljšanje mikrostrukturne homogenosti.

Pozitiven vpliv na kvaliteto naknadne toplotne obdelave.

Tehnične specifikacije

Proizvodi se segrejejo na temperaturo za tvorbo novih avstenitnih zrn. Po kratkem držanju na temperaturi se proizvode ohladi. Počasno ohlajevanje ustvari grobo perlitno mikrostrukturo, hitro ohlajevanje pa drobni perlit.

Precipitacijsko utrjevanje utrjevanje z raztopnim žarjenjem in staranjem

Uporaba

Precipitacijsko utrjevalna jekla so klasificirana kot konstrukcijska, vzmetna, orodna, toplotno-vzdržna in nerjavna (PH) jekla v skladu z njihovimi aplikacijami. Precipitacijsko utrjevanje lahko dosežemo tudi pri neželeznih zlitinah kot so aluminijeve, magnezijeve zlitine, itd.

Prednosti

Manj popačenja v primerjavi s tradicionalnim utrjevanjem.

Masivni proizvodi so utrjeni skozi celotni presek.

Povečane mehanskih lastnosti in korozijska odpornost (PH jekla).

Tehnične specifikacije

Raztopno žarjenje za dosego prenasičene trdne raztopine. Po ohlajevanju sledi naravno ali nizkotemperaturno staranje za tvorbo ustreznih dispergiranih precipitatov. Intenzivno ohlajevanje je običajno potrebno za preprečitev izločevanja karbidov ali intermetalnih faz po mejah zrn.

Dodatna storitev

Priprava materiala

 • WSH

  Priprava površine s pranjem v vodni raztopini

 • NSP

  Priprave površine s peskanjem s keramičnimi kroglicami

 • NTP

  Priprava površine s termičnim postopkom

 • NCP

  Priprava površine z kemično/mehanično zaščito

Razvoj postopkov

 • HTD

  Tehnološki postopek toplotne obdelave razvit po zahtevah kupca

 • FIX

  Razvoj in izdelava posebnih priprav za postopke toplotnih obdelav

 • PPAP

  Razvoj APQP in PPAP dokumentacije

 • SIM

  Virtualizacija materiala in procesa toplotne obdelave

Kontrola procesov

 • SPC

  Statistično obvladovanje procesa

 • DIM

  Kontrola dimenzij

 • DIM3D

  Kontrola dimenzij z uporabo 3D merilnega sistema

 • LEV

  Korekcija dimenzij proizvodov po toplotni obdelavi

 • ARC

  Arhiviranje dokumentacije

Laboratorijske storitve

 • LAB

  Laboratorijske storitve

Zaščita materiala in pakiranje

 • COR

  Korozijska zaščita

 • PAC

  Pakiranje po zahtevah kupca

Logistične storitve

 • LOG

  Logistične storitve