Cementacija in karbonitriranje

 • Proizvod

 • +

 • Toplotna obdelava

 • +

 • Dodatna storitev

 • =

 • Proizvod *

* toplotno obdelan proizvod z izboljšanimi materialnimi lastnostmi


Površinsko utrjevanje za dosego martenzitne mikrostrukture z globino cementacije do 3.0 mm z naogljičevanjem površine v avstenitnem območju, naknadnim kaljenjem in popuščanjem.

Toplotna obdelava

Cementacija in karbonitriranje

Cementacija Površinsko utrjevalni proces – globina cementirane plasti do 3.0 mm

Uporaba

Za proizvode izdelane iz jekel za cementacijo (nizko legirana jekla), kjer je zahtevana obrabna odpornost, odpornost površine na tlak in/ali dinamične obremenitve.

Strojni elementi za mehanski prenos za avtomobilsko, železniško industrijo, energetiko ter ostali strojni deli.

Prednosti

Izboljšanje obrabne odpornosti, dinamične trdnosti in žilavosti proizvodov. Izboljšanje mehanskih lastnosti nizko kvalitetnih jekel; visoka površinska trdota z visoko žilavostjo v jedru.

Tehnične specifikacije

Martenzitna površinsko utrjena plast do 3 mm je tvorjena s povečano koncentracijo ogljika v avstenitnem območju z visoko topnostjo ogljika. Naknadno kaljenje in popuščanje je izvedeno za dosego ustreznih lastnosti.

Za proizvode dimenzij do 900 x 900 x 1200 mm in mase do 1500 kg.

Karbonitriranje modificiran površinsko utrjevalni proces – globina karbonitrirane plasti do 1.0 mm

Uporaba

Priporočeno za visoko obremenjene proizvode, serijsko proizvodnjo avtomobilskih delov, zobnikov in ostalih končno izdelanih proizvodov narejenih iz nizkolegiranih ali navadnih ogljikovih jekel, kjer je zahtevana izrazito trda in utrjena plast.

Prednosti

Izboljšanje obrabne odpornosti, dinamične trdnosti in žilavosti proizvodov. Višje dosežene trdote v primerjavi s cementacijo.

Izboljšanje mehanskih lastnosti nizko kvalitetnih jekel; visoka površinska trdota z visoko žilavostjo v jedru.

Utrjena plast s povečano kaljivostjo in popuščno obstojnostjo zaradi naknadnega raztapljanja dušika v avstenitnem področju.

Tehnične specifikacije

Obdelava običajno poteka v temperaturnem območju med 850°C in 890°C v atmosferi bogati na ogljiku in dušiku za razvoj martenzitne plasti do 1.0 mm. Naknadno je izvedeno še kaljenje in popuščanje za dosego ustreznih lastnosti.

Za proizvode dimenzij do 900 x 900 x 1200 mm in mase do 1500 kg.

Dodatna storitev

Priprava materiala

 • WSH

  Priprava površine s pranjem v vodni raztopini

 • NSP

  Priprave površine s peskanjem s keramičnimi kroglicami

 • NTP

  Priprava površine s termičnim postopkom

 • NCP

  Priprava površine z kemično/mehanično zaščito

Razvoj postopkov

 • HTD

  Tehnološki postopek toplotne obdelave razvit po zahtevah kupca

 • FIX

  Razvoj in izdelava posebnih priprav za postopke toplotnih obdelav

 • PPAP

  Razvoj APQP in PPAP dokumentacije

 • SIM

  Virtualizacija materiala in procesa toplotne obdelave

Kontrola procesov

 • SPC

  Statistično obvladovanje procesa

 • DIM

  Kontrola dimenzij

 • DIM3D

  Kontrola dimenzij z uporabo 3D merilnega sistema

 • LEV

  Korekcija dimenzij proizvodov po toplotni obdelavi

 • ARC

  Arhiviranje dokumentacije

Laboratorijske storitve

 • LAB

  Laboratorijske storitve

Zaščita materiala in pakiranje

 • COR

  Korozijska zaščita

 • PAC

  Pakiranje po zahtevah kupca

Logistične storitve

 • LOG

  Logistične storitve