FAQ Toplotna obdelava

KALJENJE IN POPUŠČANJE - VAKUMSKO KALJENJE

VAKUUM 1 - stroškovno učinkovita vakuumska toplotna obdelava

Uporaba

Za polni vložek z manjšimi in manj zahtevnimi proizvodi kot so valji, industrijski noži in ostali strojni deli. Nizka stopnja tveganja.

Prednosti

Razvita obdelava z namenom optimizacije stroškov.

Tehnične specifikacije

Minimalna masa vložka je 1000 kg. Maksimalna temperatura je 1050°C. Vključeno je nizko temperaturno popuščanje. Minimalni časi dostave.

VAKUUM 2 - stroškovno učinkovita vakuumska toplotna obdelava; masivni proizvodi

Uporaba

Za polni vložek s proizvodi, ki zahtevajo posebno tehnično pozornost in toplotno obdelavo. Zaradi večje mase in tako boljšega izkoristka procesa toplotne obdelave spada v nižji cenovni razred v primerjavi z Vakuum Standard postopkom (večji valji, kovaški utopi in ostali strojni deli).

Prednosti

Toplotna obdelava prirejena za povečevanje stroškovne učinkovitosti standardne vakuumske obdelave.

Tehnične specifikacije

Minimalna masa vložka je 1000 kg. Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvodov je 1200 x 1000 x 1800 mm. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja.

VAKUUM STD - splošna vakuumska toplotna obdelava; orodja in strojni deli

Uporaba

Za mešani vložek za majhna do srednje velika orodja in strojne dele. Redna obdelava za srednje zahtevne produkte z redno tehnično kontrolo.

Prednosti

Kratki dobavni roki z vsemi prednostmi vakuumske toplotne obdelave.

Tehnične specifikacije

Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvoda je 1200 x 1000 x 1800 mm. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja.

VAKUUM STS - posebna vakuumska toplotna obdelava; orodja kompleksnih geometrij in zahtevni strojni deli

Uporaba

Za srednje do velika orodja in strojne dele, ki zahtevajo poseben postopek toplotne obdelave izveden pod tehničnim nadzorom. Gre za obdelavo proizvodov visoke kompleksnosti z visoko stopnjo tveganja za dosego ustrezne mikrostrukture, mehanskih lastnosti in deformacij znotraj zahtev.

Prednosti

Zagotavljanje optimalnih materialnih lastnosti za orodja kompleksnih geometrij.

Tehnične specifikacije

Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvoda je 1200 x 1000 x 1800 mm. Maksimalni nadtlak N2 v procesu kaljenja je 15 bar za dosego najvišje hitrosti ohlajanja. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja.

VAKUUM ISOQ - vakuumska toplotna obdelava skladna z ISO-Q kalilnim postopkom

Uporaba

Za najzahtevnejša orodja za delo v vročem in strojne dele, ki zahtevajo poseben postopek toplotne obdelave ISO-Q s popolnim časovnim nadzorom (po specifikaciji NADCA in GM). Proizvodi v obdelavi so v najvišjem rizičnem nivoju z zagotavljanjem kontrole deformacij, zahtevanih mikrostrukturnih in mehanskih lastnosti. Proizvodi z maso nad 500 kg.

Prednosti

Optimizirana toplotna obdelava z visoko kvaliteto materialnih lastnosti in kontrolo nevarnosti nastanka kalilnih razpok in deformacij.

Tehnične specifikacije

Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvoda je 1200 mm x 1000 mm x 1800 mm. Maksimalni nadtlak N2 v procesu kaljenja je 15 bar za dosego najvišje hitrosti ohlajevanja. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja.

VAKUUM HSS - vakuumska toplotna obdelava; hitrorezna jekla

Uporaba

Za proizvode izdelane iz hitroreznih jekel.

Tehnične specifikacije

Maksimalna temperatura je 1250°C. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja.

KALJENJE IN POPUŠČANJE - KALJENJE V OLJU

KALJENJE V OLJU - toplotna obdelava z avstenitizacijo, kaljenjem v olju in popuščanjem

Uporaba

Strojni deli, orodja in ostale visoko obremenjene konstrukcijske proizvode

Prednosti

Obdelava zagotavlja optimalno razmerje med trdoto in žilavostjo in s tem optimalni izkoristek materiala; povečanje trdnosti in odpornosti na obrabo, v nekaterih primerih tudi korozijsko odpornost (martenzitna nerjavna jekla).

Tehnične specifikacije

Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvoda je 900 x 900 x 1200 mm. Vključena so do tri visokotemperaturna popuščanja, odvisno od vrste materiala in danih zahtev.

DVOJNO KALJENJE - toplotna obdelava s postopkom dvojnega kaljenja

Uporaba

Splošno uporabljeno po časovno zahtevni avstenitizaciji ali izrazito dolgem cementacijskem ciklu z zahtevano visoko globino cementirane plasti.

Prednosti

Zmanjšanje prekomerno razraščenih zrn in zmanjševanja deleža zaostalega avstenita.

Tehnične specifikacije

Prvo kaljenje je s temperature jedra, medtem ko je drugo kaljenje s temperature površine. Maksimalna temperatura je 1050°C. Maksimalna dimenzija proizvoda je 900 x 900 x 1200 mm.

NITRIRANJE IN NITROKARURIRANJE - NITOP®

NITOP-TL® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

Uporaba

Orodja za tlačno litje, kovanje v vročem in ostale aplikacije izpostavljene termičnemu utrujanju z zahtevami po trdi površinski plasti.

Prednosti

Izboljšana obrabna obstojnost, nosilnost, odpornost proti nalepljanju, drobljenju in luščenju.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 520°C.

NITOP-M® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja izpostavljena abraziji v livarski industriji, industriji plastike in gume ter v ostalih aplikacijah, kjer so izpostavljena srednjemu termičnemu utrujanju.

Prednosti

Izboljšana trajna nihajna trdnost, obrabna obstojnost proti adheziji in abraziji in odpornost proti koroziji.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 530°C.

NITOP-T® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja za delo v hladnem, obrabno obstojna vodila, zobniki, matrice za ekstruzijo aluminija in ostale aplikacije izpostavljene obrabi.

Prednosti

Izrazito povečanje odpornosti proti obrabi, adheziji in koroziji.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 530°C.

NITOP-C® - nitrokarburiranje - spojinska plast z visokim deležem epsilon faze

Uporaba

Nizko do srednje legirana jekla uporabljena v strojni industriji, avtomobilski industriji in ostalih aplikacijah, kjer so zahteve po izboljšanju odpornosti proti obrabi, predvsem adheziji in razenju.

Prednosti

Izboljša obrabno odpornost in drsne lastnosti, korozijsko odpornost in adhezijo za proces post-oksidacije. Omejeno popačenje kompleksnih aplikacij.

Proces je primeren za nizko kvalitetna jekla.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 550°C in 570°C.

NITRIRANJE IN NITROKARURIRANJE - PLAZNIT®

PLAZNIT-TL® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

Uporaba

Orodja za tlačno litje, kovanje v vročem in ostale aplikacije izpostavljene termičnemu utrujanju z zahtevami po trdi površinski plasti.

Prednosti

Izboljšana obrabna obstojnost, nosilnost, odpornost proti nalepljanju, drobljenju in luščenju.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v plazmi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 520°C.

PLAZNIT-M® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja izpostavljena abraziji v livarski industriji, industriji plastike in gume ter v ostalih aplikacijah, kjer so izpostavljena srednjemu termičnemu utrujanju.

Prednosti

Izboljšana trajna nihajna trdnost, obraba proti adheziji in abraziji in odpornost proti koroziji.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v plazmi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 530°C.

PLAZNIT-T® - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja za delo v hladnem, obrabno obstojna vodila, zobniki, matrice za ekstruzijo aluminija in ostale aplikacije izpostavljene obrabi.

Prednosti

Izrazito povečanje odpornosti proti obrabi, adheziji in koroziji.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v plazmi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 550°C za tvorbo bogate epsilon plasti.

PLAZNIT-C® - nitrokarburiranje - spojinska plast z visokim deležem epsilon faze

Uporaba

Nizko do srednje legirana jekla uporabljena v strojni industriji, avtomobilski industriji in ostalih aplikacijah, kjer so zahteve po izboljšanju odpornosti proti obrabi, predvsem adheziji in razenju.

Prednosti

Izboljšana obrabna odpornost in drsne lastnosti, korozijska odpornost, adhezija za proces post-oksidacije.

Proces je primeren za manj kvalitetna jekla.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v plazmi v temperaturnem območju obstoja ferita med 550°C in 570°C.

NITRIRANJE IN NITROKARURIRANJE - NVAC

NVAC-TL - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

Uporaba

Orodja za tlačno litje, kovanje v vročem in ostale aplikacije izpostavljene termičnemu utrujanju z zahtevami po trdi površinski plasti.

Prednosti

Izboljšana obrabna obstojnost, nosilnost, odpornost proti nalepljanju, drobljenju in luščenju.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nizkotlačni nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 520°C.

NVAC-M - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja izpostavljena abraziji v livarski industriji, industriji plastike in gume ter v ostalih aplikacijah, kjer so izpostavljena srednjemu termičnemu utrujanju.

Prednosti

Izboljšana trajna nihajna trdnost, obrabna obstojnost proti adheziji in abraziji in odpornost proti koroziji.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nizkotlačni nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 530°C.

NVAC-T - nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo

Uporaba

Orodja za delo v hladnem, obrabno obstojna vodila, zobniki, matrice za ekstruzijo aluminija in ostale aplikacije izpostavljene obrabi.

Prednosti

Izrazito povečanje odpornosti proti obrabi, adheziji in koroziji.

Kontrola stopnje poroznosti nastale spojinske plasti.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nizkotlačni nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 500°C in 550°C za tvorbo bogate epsilon plasti.

NVAC-C - nitrokarburiranje - spojinska plast z visokim deležem epsilon faze s kontrolirano poroznostjo

Uporaba

Nizko do srednje legirana jekla v strojni industriji, avtomobilski industriji in ostalih aplikacijah, kjer so zahteve po izboljšanju odpornosti proti obrabi, predvsem adheziji in razenju.

Prednosti

Izboljša obrabno odpornost in drsne lastnosti, korozijsko odpornost, adhezijo za proces post-oksidacije. Minimalno popačenje kompleksnih kosov.

Proces je primeren za manj kvalitetna jekla. Boljša kontrola poroznosti spojinske plasti kot pri klasični plinskem nitriranju.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1000 x 1200 x 1800 mm, obdelani v kontrolirani nizkotlačni nitrirni atmosferi v temperaturnem območju obstoja ferita med 550°C in 570°C za tvorbo bogate epsilon plasti.